MAHOLZ - Palivové drevo a rezivo

MAHOLZ je dynamická firma v Revúcej, ktorá realizuje svoje aktivity v lesnícko-drevárskej sfére. Sme otvorení novým možnostiam a vyhľadávame dlhodobú a korektnú spoluprácu. Ako slovenská spoločnosť sme hrdí na svoju krajinu a radi zdôrazňujeme jej krásu a jedinečnosť.
V roku 2021 sme sa stali druhým najväčším výrobcom palivového dreva a zároveň aj druhým najväčším distribútorom pre rakúsky a nemecký trh na Slovensku.

Spoločnosť sa snaží poskytnúť rozumné alternatívy obhospodarovania lesov, spracovania a predaja drevnej hmoty, ako aj ostatné produkty a služby späté s lesnícko-drevárskou činnosťou. Vyrábame a predávame kvalitné palivové a krbové drevo. Štiepané drevo, okrem Slovenska, expedujeme vo vysokej miere aj na zahraničný trh, prevažne do Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Maďarska.

Maholz Revúca, spracovanie dreva

Naša firma nakupuje drevo výlučne zo slovenských lesov, oficiálnych a legálnych výrubov, prostredníctvom faktúr, s garanciou najkvalitnejšej tvrdej suroviny.

Ponuka

  • kvalitné palivové drevo (v gulatinách, v paletách),
  • rezivo (stavebné, stolárske),
  • tesárske práce (krovy striech),
  • stavby (altánky, prístrešky, podkrovia, krytie striech...),
  • uskladnenie dreva, dopravu, a iné,...

Revúca


spracovanie a predaj

Veľký Biel


predaj