Doprava/preprava palivového dreva

Palivové drevo sa od nás ku konečnému zákazníkovi dopravuje dvoma spôsobmi, a to podľa uloženia dreva:

  • v paletách s rozmermi 100x100x100 cm alebo 100x100x180 cm,
  • v guľatinách.

Na žiadosť zákazníka je možnosť prepravy dreva v guľatinách. Takto dopravené drevo vyžaduje ešte ďalšie spracovanie už podľa presných predstáv zákazníka. Tento spôsob je pre zákazníka časovo náročnejší, vyžaduje potrebné vybavenie pri spracovaní a vyššiu mieru zručnosti a opatrnosti.

Okres Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a okolie

Najčastejšie zabezpečujeme predaj palivového dreva do okresov Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a do ostatných priľahlích miest a obcí. V týchto prípadoch dokážeme zabezpečiť najnižšiu cenu na trhu aj vzhľadom na cenu dopravy.

Okres Revúca, Rožňava, Brezno, Rimavská Sobota

Samozrejmosťou je doručenie aj do okresov Revúca, Rožňava, Brezno, Rimavská Sobota, kedy ale zákazníci často využívajú aj vlastnú dopravu.

Palivové drevo dopravíme po dohode na ktorékoľvek miesto, no bude záležať na výhodnosti ceny dopravy.

Revúca


spracovanie a predaj

Veľký Biel


predaj