Ako uskladniť palivové drevo

Od dodávateľa preberáme palivové drevo ktoré spĺňa všetky dôležité parametre pre jeho ďalšie plnohodnotné využitie. Nemenej dôležité je teraz jeho následné uskladnenie, ktorým môžeme predísť k jeho znehodnoteniu a splesniveniu, ktoré značne znižujú jeho mieru výhrevnosti.

Zásady uskladnenia dreva

  • snažíme sa vyhnúť priamemu kontaktu dreva so zemou, na čo použijeme vhodnú podložku (drevenú, betónovú),
  • drevo ukladáme na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, pričom medzi jednotlivými drevami dodržiavame potrebné medzery,
  • drevo prekryjeme zvrchu, boky zostávajú voľné,
  • pri ukladaní dreva dbáme na jeho správne „rozloženie“, aby sme pri ďalšej manipulácii s ním zabránili možnému poraneniu.

Revúca


spracovanie a predaj

Veľký Biel


predaj