Druhy palivového dreva

Štandardne sa palivové drevo delí do dvoch kategórií:

  • palivové drevo listnaté – tvrdé (napr.buk, dub, hrab, agát),
  • palivové drevo ihličnaté – mäkké (napr. smrek, borovica).

Palivové drevo ihličnaté

Vďaka svojim schopnostiam je rýchlym vykurovacím prostriedkom, má vysokú výhrevnosť a je vďačné na rozkurovanie a pri potrebe rýchleho výhrevu (skvelá voľba pri vyhriatí chatky). Zároveň je ľahšie spracovateľné. Nesmieme zabudnúť na príjemné zvuky, ktoré v pri svojom horení vydáva a hravo navodí v o vašich domovoch príjemnú romantickú atmosféru. No v porovnaní s palivovým drevom listnatým horí kratšie.

Listnaté palivové drevo Bukové

Tento druh dreva horí podstatne dlhšie, tiež poskytuje vysokú výhrevnosť a zanechá po sebe väčšie množstvo uhlíkov (nočné prikurovanie vďaka jeho trvácnosti môžeme vynechať).

Stupeň výhrevnosti dreva je priamo úmerný druhu a vlhkosti, či skôr suchosti dreva. Drevo ale nie je normovaná surovina, ktorú možno zaškatuľkovať striktnými tabuľkami. Líši sa doslova od stromu k stromu.

Odpad z dreva nepredstavuje zanedbateľnú surovinu, zlisovaním sa mení na brikety alebo pelety rôznych tvarov. Predajcovia ich ponúkajú v plastových obaloch s prísľubom vyššej výhrevnosti a jednoduchej manipulácie. Nevýhodou je možno vyššia cena .

Našim spokojným zákazníkom ponúkame jedno z driev s najvyššou výhrevnosťou - buk.

Revúca


spracovanie a predaj

Veľký Biel


predaj